Aufruf Türkisch: Yeni NRW Polis Yasası’na hayır!

Yeni NRW Polis Yasası’na HAYIR!
Özgürlüğümüze ve demokratik haklarımıza saldırıya HAYIR!

NRW Eyalet Hükümeti polis yasasını olağanüstü ölçüde sertleştirmeyi planlıyor. Planlanan yasanın yaz tatilinden önce, kamuoyunda tartışılmadan parlamentoda kabul edilmesi isteniyor. Yasada yapılacak değişiklik, hukuk devletinin temellerinden olan kişilerin masumiyet karinesinin ve güvenlik güçlerinin kuvvetler ayrılığının zayıflatılmasını hedefliyor.

Yeni Polis Yasası’yla polise, kesin bir şüphe olmadan da insanları durdurarak kontrol etme, arama ve hiç bir delile dayanmadan bir aya kadar gözaltında tutma ya da ev hapsi verme hakkı tanınıyor. Polis cep telefonlarını „hackleyerek“ mesajları ya da whatsApp yazışmalarını okuyabilecek ve hatta gitmesi gereken adresi değiştirerek gönderebilecek. Bunlar kişisel özlük haklarına doğrudan bir saldırıdır. Yeni yasayla beraber getirilecek bu müdahaleler şüphe duyulanla sınırlı kalmayarak çevresinde olan insanların yazışmalarını da kapsayacak. Ayrıca kamuya açık alanlara daha fazla kamera konulacak.

Yasa, esas olarak „yakın tehlikeyi önlemek“ gerekçesinin hukuksal olarak kabulü üzerine şekillendirilmektedir. „Yakın tehlike“ gerekçesiyle, somut hiç bir veriye dayanmayan, sadece tahmine dayalı şüphe üzerine polis harekete geçebilecek. „Tehlikenin önceden önlenmesi“ adına yapılacak bu değişiklik, ilk anda kulağa hoş gelse de insanların masumiyet karinesini ihlal etmektedir. Polis Yasası’ndaki bu değişiklikler yapılırsa şüphe durumunda kişinin gözaltına alınabilmesiyle istihbarat örgütlerinin bilgi toplama görevleri arasındaki sınırlar kaldırılarak güvenlik ve yargılama kurumları arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi de yok edilecektir.

Yasada yapılacak sertleştirmeyle herkesin temel hakları kısıtlanabilir. Yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde olmak yukarıda belirtilen uygulamalarla karşı karşıya kalmayı beraberinde getirebilir. Tabii ki özellikle muhalif kesimler ve halihazırda polis takibinde olanlar daha fazla etkilenecek. Polis Yasası’yla genişletilen ve polise verilen arama yetkileriyle ırkçılığa mahruz kalmış kişiler‚ „ırksal-profil kontrolleri“ adıyla yapılanlardan daha fazla etkilenebilir. Ayrıca evi olmayanlar, psikolojik rahatsızlığı olanlar, politik mücadele içerisinde olanlar, grev yapan işçiler, futbol taraftarları ve daha bir çok kesim ve meslek grubundan insanlar kuvvetli ihtimalle bu yasayı daha sert hissedeceklerdir.

2017, Almanya’da son 25 yılda suç oranının en düşük oldugu yıl oldu. Buna rağmen bir çok eyalet hükümeti polis yasalarını sertleştirmekte. Eyalet hükümetleri tahmini „terör“ tehlikesi ve toplumda yaratılan güvensizliği gerekçe göstererek bu yasaları çıkarmakta. Bu yol, Almanya’nın tamamen bir polis devleti olmasını ve insanları kontrol altına almayı hedefleyen bir yoldur.

Bunun için -diğer eyaletlerde olduğu gibi- bizler de NRW’nin Yeni Polis Yasası’na HAYIR diyoruz. Milyonlarca insanın temel haklarının kısıtlanmasına HAYIR diyoruz. Güvenlik ve düzen adına toplu gözetlemelere HAYIR diyoruz

Bu yasa ve sonuçları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için NRW’nin bir çok şehrinde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Kendi şehrinde bu toplantıları yapmak isteyenler bize müracat edebilir.

Eyalet hükümetine çağrımız: Bu yasayı yasallaştırmayın! 6 Haziran’da parlamentoda yasa üzerine kamuya açık yapılacak oturumu takip edecek, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sen de bunu aşağıda belirtilen web sayfasından takip edebilirsin.

7 Temmuz 2018 günü, yasanın görüşülmesinin sonuna doğru, Düsseldorf’da büyük bir sokak gösterisi düzenleyeceğiz. Yürüyüşe çevrenle birlikte sen de katıl.

Yasa parlementoda kabul edilse bile, bizler temel haklarımızın kısıtlanmasını kabul etmeyeceğiz ve yasaya karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Biz ‚Yeni Polis Yasası’na karşı bir birlik oluşturduk. Bu birlik tek tek kişilerden, örgütlerden ve politik partilerden oluşmakta. Günlük yaşamda farklı yerlerde dursak da polis yasasına karşı birleştik. Çünkü bu yasa herkesi ilgilendiriyor. Bu yasa hayatın her alanında, okulda, işyerinde, sokakta hepimizin yaşamını zorlaştıracak. Bunun için sen de sesini yükselt, sen de bizimle birlikte sokağa çık.